Identificatie
Wachtwoord
Alle dagen één uur te laat op je werk komen is ook een 
bewijs van stiptheid.
-- Jacques Sternberg (1923), Belgisch auteur
Dictionnaire du Mépris, Calmann-Lévy, Parijs 1973